แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร และห้องอ่านหนังสือชั้น 1 สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 24.00 น.

คณะนิติศาสตร์เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร และห้องอ่านหนังสือชั้น 1 สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 24.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร และห้องอ่านหนังสือชั้น 1 สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์  วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  เวลา 08.30 - 24.00 น.

คณะนิติศาสตร์เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร และห้องอ่านหนังสือชั้น 1 สำหรับนักศึกษานิติศาสตร์
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เวลา 08.30 - 24.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ