แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการของ The University of Queensland

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการของ The University of Queensland - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการของ The University of Queensland

ด้วย Ms. Victoria Bick, Senior International Strategist, Global Strategy and Partnerships, Global Engagement and Entrepreneurship, University of Queensland, Australia แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pitching and Storytelling Workshop ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ตุลาคม - 5 พ.ย. 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่

Workshop Details

Topic: Pitching and Storytelling Workshop
Date: Thursday 18 November 2021
Time: 3-5 pm AEST (2-hour workshop) – please check your timezone
Location: Zoom (link to be provided upon registration)
Student Registration: https://www.eventbrite.com.au/signin/?referrer=%2Fmyevent%3Feid%3D156188085769

หรือติดต่อพี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ