แสดงรายละเอียดข่าวพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

“วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ