แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Connecting With The World vol4 in Japanese”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Connecting With The World vol4 in Japanese” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Connecting With The World vol4 in Japanese”

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจะจัดกิจกกรรม “Connecting With The World vol4 in Japanese” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยการพูดคุยกับนักศึกษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “Japanese Culture” ผ่านทางระบบ ZOOM จึงขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ และสามารถสมัครโดยตรงด้วยตัวเองผ่านทาง https://forms.office.com/r/Ef3gPucMcd ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ