แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Online Japanese language courses (หมดเขต 19 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Japanese language courses (หมดเขต 19 ก.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Online Japanese language courses (หมดเขต 19 ก.ย. 2564)

ด้วย Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Online Japanese language courses เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ZOOM และสามารถเลือกสมัครคอร์สตามระดับภาษาและความสนใจของผู้เรียน ได้แก่ 1) Communication in Japanese (Basic, Intermediate, Advanced) และ 2) Discussion in Japanese ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ และสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้จำนวนไม่เกิน 2 คน/มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/gEqJI01 และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร
1. Application List
2. Japanese language proficiency test (if any)
3. Copy of academic transcript


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ