แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2022

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2022

ด้วย หน่วยงาน Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD-GmbH) ประเทศออสเตรีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2022 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. PhD Grant (ระยะเวลา 36 เดือน)
2. Postdoc Grant (ระยะเวลา 3 - 9 เดือน)
3. Sandwich Grant (ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน)
4. Music Grant (ระยะเวลา 9 เดือน)

โดยผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี โท เอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และผู้สมัครทุนระดับหลังปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร ฯลฯ ได้ที่เอกสารดังแนบ หรือทางเว็บไซต์ https://grants.at/en/ และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.scholarships.at/ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Ms. Veronika Fuchshuber, MA
E-mail: veronika.fuchshuber@oead.at
หรือ โทร. +43 1 534 08 - 409


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ