แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมงานศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รูปแบบออนไลน์)

ขอเชิญเข้าร่วมงานศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รูปแบบออนไลน์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รูปแบบออนไลน์)

ด้วย JASSO Thailand ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Study in Japan Virtual Fair ซึ่งหัวข้อ webinar เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง ผู้ที่สนใจรับฟังสามารถศึกษารายชื่อสถาบันในประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 ได้ที่ https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en/list/ และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJgoBoPy8TlAWouskoVPgmAYMUqwE52L197hwLO0zOZeqTw/viewform

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jassothai.enquiry@gmail.com และ jassothai.enquiry@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ