แสดงรายละเอียดข่าว- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

‼️CALL FOR ABSTRACTS‼️

The 2nd Law CMU International Conference
theme: Dynamic of Laws amidst the Crisis and its aftermath
11 February 2022,
Chiang Mai, Thailand.

For more information: www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ