แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร ในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) (หมดเขต 27 ก.ค.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร ในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) (หมดเขต 27 ก.ค. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร ในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) (หมดเขต 27 ก.ค.

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครไปฏิบัติงานในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย ณ Mandalay University of Foreign Language (MUFL) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อให้ผู้สนใจทราบ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ: ข่าวสาร / กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อส่วนงานอาสาสมัครเพื่อนไทย หมายเลขโทร. 0 2203 5000 ต่อ 42014 หรือ 42007และที่ E- mail: ticasarabun@mfa.mail.go.th หรือ Face book ที่ TICA Cooperation กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ