แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครอาสาสมัครผู้สังเกตการณ์คดี 2010

รับสมัครอาสาสมัครผู้สังเกตการณ์คดี 2010 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครอาสาสมัครผู้สังเกตการณ์คดี 2010

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย รับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน”คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ผู้สนใจกระบวนการยุติธรรม มีเวลาที่จะเป็นอาสาสมัครตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ดำเนินโครงการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ติดตามและฟังการพิจารณาคดีในชั้นศาล ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการได้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 53 ที่พี่เนท กิจการนักศึกษาค่ะ รายละเอียดอ่านได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ