แสดงรายละเอียดข่าวCall for Papers for the 18th ASLI Annual Conference (Virtual) hold by Universitas Pelita Harapan (UPH), Indonesia

Call for Papers for the 18th ASLI Annual Conference (Virtual) hold by Universitas Pelita Harapan (UPH), Indonesia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Papers for the 18th ASLI Annual Conference (Virtual) hold by Universitas Pelita Harapan (UPH), Indonesia

ด้วย the Asian Law Institute (ASLI) ประเทศสิงคโปร์ จะจัดงาน the 18th ASLI Annual Conference (Virtual) โดย Universitas Pelita Harapan (UPH), Indonesia ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 ในหัวข้อ ‘Law, Technology, and Diversity in Asia’ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมงาน ได้ที่
https://law1.nus.edu.sg/asli/18th_asli_conf/call_for_papers.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ