แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application for the Position of Research Assistant

Call for Application for the Position of Research Assistant - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application for the Position of Research Assistant

The Faculty of Law, Chiang Mai University, in partnership with the Clooney Foundation for Justice has commenced the Fair Trials Clinic project with an aim to observe and report on the right to fair proceedings focusing on vulnerable groups in the eyes of the law in Thailand. To better reflect increasing number of trials against freedom of expression, we are expanding our court trial monitoring activities.

The qualifications and eligibility criteria for the position would be as follows:


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ