แสดงรายละเอียดข่าวจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 15 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ