ซ่อนข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.45 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*******************************************

รายละเอียดกำหนดการดังนี้

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ถนนสายวัฒนธรรม

07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ไหว้พระรับศีล
- กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต
- ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา
- พิธีตักบาตร (พระสงฆ์ 108 รูป)

08.00 น. เสร็จพิธี