แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน AUN - ACTS ประจำปีการศึกษา 2564

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AUN - ACTS ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ASEAN University Network - ASEAN Credit Transfer System (AUN-ACTS)

มูลค่าทุน: รายละ 100,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ประสงค์รับทุน + เอกสารประกอบการสมัคร


ปิดรับสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ