แสดงรายละเอียดข่าวClick Law Project EP.4-3 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

Click Law Project EP.4-3 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project EP.4-3 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)

ตอนที่ 4/3 ล้านนา : ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

เนื้อหา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลโบราณสถาน จากนักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร คณะนิติศาสตร์ มช.

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qrjqfA3fVWw

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ