แสดงรายละเอียดข่าวClick Law Project EP.4-2 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

Click Law Project EP.4-2 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project EP.4-2 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)

ตอนที่ 4/2 ล้านนา : ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

เนื้อหา
- ความเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ และการจัดการพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ในมุมมองของ รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านล้านนาคดี

หมายเหตุ: แก้ไข นาทีที่ 0.37 ในรูปจาก หนองใหญ่ไชยมลคล เป็น หนองใหญ่ไชยมงคล

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eymvTf4aM7c

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ