แสดงรายละเอียดข่าว



Click Law Project EP.4-1 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

Click Law Project EP.4-1 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project  EP.4-1 ล้านนา - ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)

ตอนที่ 4/1 ล้านนา : ประวัติศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง และกฎหมาย

เนื้อหา
- ความเปลี่ยนแปลงของล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KZe98kQqa2s

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ