เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสำหรับสำนักศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนสำหรับสำนักศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

ด้วยสำนักการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยเป็นทุนการศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จำนวน 3 ทุน ได้แก่ กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาและผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/220931