ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบัญญัติทั่วไป ตอน 002 และ 802 ผู้สอน อ.ดร.เชิญพร เรืองสวัสด์

งดสอน
-วัน อาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 และ วัน อาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564

และจะสอนชดเชยในวัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่