แสดงรายละเอียดข่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work

เปิดการสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดการสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work

ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา หัวข้อ "ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work" ซึ่งจัดโดยTHAC ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ