เปิดการสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work

ข่าวผู้บริหาร

เปิดการสัมมนา หัวข้อ ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work

ผศ.สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา หัวข้อ "ทำสัญญาธุรกิจอย่างไรให้ Work" ซึ่งจัดโดยTHAC ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่