แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน001,801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน001,801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  ตอน001,801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน001,801 ผู้สอน อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล

งดสอน วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
-ตอน 001 เวลา 08.00-09.30 น. ห้อง LB 1401
-ตอน 801 เวลา 16.30-16.30 น. ห้อง LB 1401

*เริ่มเรียน วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563*

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ