ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์

ข่าวรับสมัคร

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง E 320035,E320036 และ E320037 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาทโดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกอบข่าว