แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application: Webinar series: Academics through Pandemic

Call for Application: Webinar series: Academics through Pandemic - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application: Webinar series: Academics through Pandemic

ด้วย Center of ASEAN Transnational Studies ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Polytechnic Institute of Beja (IP Beja), Portugal จะจัดโครงการ Webinar series: Academics through Pandemic ในการนี้ยังเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและอภิปรายในประเด็นดังกล่าวด้วย ดังมีรายละเอียดปรากฎตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Market Regulation during the Pandemic” กิจกรรมจะจัด 2 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1: วันที่ 17 December 2020, 9.30 am-12.30 pm (Lisbon) / 3.30 pm-6.30 pm (Bangkok)

ครั้งที่ 2: จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ระหว่างมกราคม – มีนาคม 2564)

ช่องทางการนำเสนอผลงาน: Zoom

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน กรุณาส่ง Abstract ไม่เกิน 250 words (เพื่อนำเสนอ 15 นาทีในวันและเวลาข้างต้น) ส่งไปที่อีเมล joao.assis@ipbeja.pt ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ