ประชาสัมพันธ์การประชุมออนไลน์ฉลองครบรอบ 75 ปี การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์การประชุมออนไลน์ฉลองครบรอบ 75 ปี การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University) ประเทศญี่ปุ่น จะจัดการประชุมออนไลน์ ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้รับการจัดตั้งครบ 75 ปี โดย Mr. Fabrizio Hochschild, UN Under – Secretary – General ได้ดำริที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 21.15 น. (ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโซเฟีย ได้เข้าร่วมการประชุมและอภิปรายในประเด็นดังกล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเช้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยติดต่อได้โดยตรงที่เว็บไซต์
https://dept.sophia.ac.jp/is/shric/news/unw20201012e.html