ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

ด้วย Harvard Yenching Institute ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนสำหรับศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Anthropology, Archaeology, History (including Art History, Economic History, and Legal History), Linguistics, Literature, Philosophy, Politics, Study of Religion และ Sociology ณ National University of Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fas.nus.edu.sg/research/application-info.html

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป