แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

ด้วย Harvard Yenching Institute ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Joint HYI-NUS Doctoral Scholarship ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนสำหรับศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Anthropology, Archaeology, History (including Art History, Economic History, and Legal History), Linguistics, Literature, Philosophy, Politics, Study of Religion และ Sociology ณ National University of Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fas.nus.edu.sg/research/application-info.html

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ