แสดงรายละเอียดข่าวถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง

เนื่องในวันเข้าพรรษา คณะนิติศาสตร์ นำโดน นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระพุทธวิสุทธิญาณมงคล สาขาวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ