แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ประกาศ กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 001 และ 801 (เรียนรวม) อ.สุมิตรชัย หัตถสาร

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ทั้งภาคปกติ ตอนเรียน 001 และภาคพิเศษ ตอนเรียน 801 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียนรวมกัน ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ