เสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย (26 มิ.ย. 63)

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

เสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย (26 มิ.ย. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ "เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย"
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.50 (เปิดให้เข้าระบบ)
ผ่านระบบ Zoom Meeting

เนื้อหาเสวนา
1. หัวข้อ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย ในมุมมองของสหวิทยาการ โดย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงาน อนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.)
2. หัวข้อ คน-ต้นไม้-เมือง: ต้นไม้ในมิติของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ โดย อ.วรงค์ วงศ์ลังกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.หัวข้อ กระบวนการผลักดันข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนา ต้นไม้ใหญ๋ และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ถ.ยางนา เชียงใหม่-ลำพูน โดย อ.ลักขณา ศรีหงส์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
4. หัวข้อ Urban Forests, Trees, and Greenspace in Singapore: Legal Perspectives โดย ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.หัวข้อ นวัตกรรม e-Tree ในยุโรป โดย อ. ดร.ภักดีกุล รัตนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/2G9KI
ผู้จัดจะส่งอีเมล์เตือนการเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กรุณาตรวจสอบอีเมล์ หากไม่ได้รับแจ้งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราลักษณ์ 053-942936 หรือ Inbox Facebook Page ได้ที่ http://m.me/lawcmuservices/