แสดงรายละเอียดข่าวแจกคู่มือป้องกันพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam)

แจกคู่มือป้องกันพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจกคู่มือป้องกันพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam)

ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมแจกคู่มือป้องกันพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) ฟรี!!! + ส่งฟรี!! เพียงแค่ตอบคำถามกับเราสั้นๆ

ทั้งนี้ คู่มือของเราแบ่งเป็น 2 คู่มือ
1. คู่มือสำหรับประชาชน เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างความตระหนักและต้องการเท่าทันต่อกลลวง ของนักต้มตุ๋นออนไลน์ ไม่อยากเป็นเหยื่อหลอกให้รักแล้วจากไป
2. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้บังคับใช้กฎหมาย เหมาะสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องเผชิญกับการทำคดีลักษณะพิศวาสอาชญากรรม ซึ่งมูลค่าความเสียหายรวมๆ แล้วเป็นหลักล้าน

กติกา
- 1 คน 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนที่ https://cmu.to/-7z9F
- คู่มือมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะ (ฉบับประชาชนมี 40 เล่ม / ฉบับสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้บังคับใช้กฎหมาย 30 เล่ม)
- กรณีหน่วยงานเป็นหน่วยงานต้องการหนังสือมากกว่า 1 เล่ม กรุณาติดต่อคุณวราลักษณ์ได้ที่ 053-942936 หรือ ทาง FB Page : http://m.me/lawcmuservices
- ปิดระบบ 30 พฤษภาคม 2563 นี้

**สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มช. สามารถมารับได้ที่ห้องศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ขั้น 1**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ