ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ตามลิงค์แนบ ชื่อกลุ่ม (พระธรรมนูญ ซัมเมอร์)

http://line.me/ti/g/hSeKiFz9Cd