แสดงรายละเอียดข่าวTF LEaRN Programme @ NUS 2020 (หมดเขตวันที่ 23 มีนาคม 2563)

TF LEaRN Programme @ NUS 2020 (หมดเขตวันที่ 23 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TF LEaRN Programme @ NUS 2020 (หมดเขตวันที่ 23 มีนาคม 2563)

ด้วย National University of Singapore เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme คุณสมบัติเบื้องต้นคือ

- ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีผลงานด้านการบริการชุมชนและมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้นำ
- เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี 10% แรกของชั้นปี
- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
- สามารถเข้าร่วมโครงการระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพจาก Temasek Foundation International จำนวน 6,500 SGD ซึ่งจะได้รับเมื่อไปถึง National University of Singapore โดยจะแบ่งจ่ายเป็นสองงวดตามเงื่อนไขทุน หรือหากประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตัวเองสามารถสมัครภายใต้โครงการ Non-Graduating Non-Exchange ได้

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร รายละเอียดทุน กำหนดการกิจกรรม ฯลฯ ได้ที่ http://www.nus.edu.sg/gro/fa/sch/in/tfilearn.php
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1875

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาติดต่อผ่าน 2 ช่องทางหลักที่

- อีเมล lawcmu@hotmail.com
- inbox page (International Relations Law CMU)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ