แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University (หมดเขตรับสมัคร 27 มีนาคม 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University (หมดเขตรับสมัคร 27 มีนาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน National Dong Hwa University (หมดเขตรับสมัคร 27  มีนาคม 2563)


ด้วย National Dong Hwa University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างกันยายน 2563 – มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง (รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://b027.ndhu.edu.tw/ezfiles/114/1114/img/1820/2020Fall-NationalDongHwaUniversity,Taiwan-ExchangePrograminformation.pdf
และ https://oia.ndhu.edu.tw/visiting-student/inbound-exchange/inbound-ex-admissions

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายใน 27 มีนาคม 2563เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ