คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ข่าวทั่วไป

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สามารถทำแบบคัดกรองตนเอง ได้ที่ https://cmsdm.net/Self-Screening/