แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Higher Degree Research (HDR) scholarships: The University of New England

ประชาสัมพันธ์ Higher Degree Research (HDR) scholarships: The University of New England - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Higher Degree Research (HDR) scholarships: The University of New England

The University of New England was awarded a number of Destination Australia Program (DAP) scholarships. The goal of the DAP is to attract both international and domestic students to regional universities and communities. The scholarships provide a $15,000 per annum stipend and are open to HDR, honours, undergrad and coursework masters. Students need to commence in 2020 and be on campus for the length of their degree to be eligible for the scholarship.

Please find more about this scholarship in this link: https://www.une.edu.au/about-une/faculty-of-science-agriculture-business-and-law/sabl-graduate-research-school/grs-future-students/scholarships

The DAP scholarships would be bundled together with other scholarships to provide a generous package (for instance, 15k/year + 28k/year + A$1500-3000 yearly research money + free on-campus accommodation etc) of support that will attract high-quality HDR candidates to our campus.

Details of the main HDR scholarships are available at https://www.une.edu.au/research/hdr/hdr-scholarships/australian-government-research-training-program-rtp-international-stipend-scholarship and https://www.une.edu.au/research/hdr/hdr-scholarships/une-ipra-scholarship

The first round of scholarships closes on 31 March 2020. These include an RTP round for both domestic and international students and a DAP scholarship round. Links can be found on the above websites.

ผู้สนใจสมัครทุน HDR สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ