ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำปีการศึกษา 2/2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-วัน เสาร์ ที่ 15 กพ 63 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมใหญ่
-และวัน อาทิตย์ ที่ 16 กพ 63 เวลา 9.00-12.00, 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ