แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำปีการศึกษา 2/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำปีการศึกษา 2/2562

ประกาศ สอบเก็บคะแนน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002, 801, 802 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

-วัน เสาร์ ที่ 15 กพ 63 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมใหญ่
-และวัน อาทิตย์ ที่ 16 กพ 63 เวลา 9.00-12.00, 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ