แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ งดสอนวิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 801 และ 802 (เช้าบ่าย) คณาจารย์

ประกาศ งดสอนวิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 801 และ 802 (เช้าบ่าย) คณาจารย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ งดสอนวิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 801 และ 802 (เช้าบ่าย) คณาจารย์

ประกาศ งดสอนวิชา 177104 นิติตรรกฯ ตอน 801 และ 802 (เช้าบ่าย) คณาจารย์

วัน อาทิตย์ ที่ 26 มค 63 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 น.

และจะสอนชดเชยในวัน จันทร์ ที่ 27 มค 63 เวลา 16:30-19:30 น. ห้อง ประชุมใหญ่
(เรียนรวมตอน 801 และ 802)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ