แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมาย ณ ประเทศออสเตรเลีย”

เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมาย ณ ประเทศออสเตรเลีย” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโททางกฎหมาย ณ ประเทศออสเตรเลีย”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3- 4 ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมพบปะและพูดคุยเรื่องแนวทางการศึกษาต่อด้านกฎหมาย รวมถึงโอกาสในการรับทุนการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดย Professor Mark Nolan ผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Australian National University (ANU) ที่ตั้งอยู่ ณ กรุง Canberra (แคนเบอร์รา) เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย) รัฐ Australian Capital ประเทศออสเตรเลีย

The Australian National University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ได้รับการการันตีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน Group 8 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลียและอันดับ 21 ของโลกในด้านโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านโอกาสการได้งาน 2017) และอันดับที่ 29 ของโลกจาก QS World University Ranking 2020 เป็นต้น

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

เวลา: 10.00 – 11.30 น.

สถานที่: ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์


นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
https://bit.ly/2sZ5dAA

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่พลอย งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ