ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

-งดสอน
วัน อังคาร ที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201
-สอนชดเชย
วัน พุธ ที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201