แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอนและสอนชดเชย กระบวนวิชา 177429 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ตอน 001 ภาคปกติ ของผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

-งดสอน
วัน อังคาร ที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201
-สอนชดเชย
วัน พุธ ที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ