ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน การจัดอบรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนเคารพสิทธิมนุษยชน และ การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่