ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401