แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 802 อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ