แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ครบรอบ 37 ปี

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ครบรอบ 37 ปี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ครบรอบ 37 ปี

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ครบรอบ 37 ปี

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 37 ปี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของคณะ นิติศาสตร์ นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ ได้ร่วมเป็นตัวแทนคณะในโอกาสนี้ ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ