ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 2/2562
โอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองในการเขียนตอบข้อสอบ
และยังได้ช่วยน้องๆให้เรียนกฎหมายได้ดีขึ้น อีกทั้ง ได้รับค่าตอบแทน

เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 16.30 ที่พี่แนล งานบริการการศึกษาค่ะ (โทร 053-942917)