แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ (177104) ภาคเรียนที่ 2/2562

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ วิชานิติตรรกศาสตร์ ภาคการเรียนที่ 2/2562
โอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองในการเขียนตอบข้อสอบ
และยังได้ช่วยน้องๆให้เรียนกฎหมายได้ดีขึ้น อีกทั้ง ได้รับค่าตอบแทน

เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 16.30 ที่พี่แนล งานบริการการศึกษาค่ะ (โทร 053-942917)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ