แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2020/2021

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2020/2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2020/2021

  สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ (British Embassy Bangkok) ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร Chevening Scholarship 2020/2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- ระยะเวลา 1 ปี
- ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
- ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Fully-Funded) ครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ, ค่าเล่าเรียน และค่าครองชิพ ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

สมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ