ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2020/2021

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship 2020/2021

  สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ (British Embassy Bangkok) ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร Chevening Scholarship 2020/2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- ระยะเวลา 1 ปี
- ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
- ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Fully-Funded) ครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ, ค่าเล่าเรียน และค่าครองชิพ ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

สมัครได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562