มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ข่าวรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ในส่วนของคณะ นิติศาสตร์ มช. นำโดย คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่