แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล

ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ในส่วนของคณะ นิติศาสตร์ มช. นำโดย คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ