แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 702 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว โบราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 702 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว โบราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 702 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว โบราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 702 และกระบวนวิชา 177361 ตอน 002 อ.ดร.พลอยแก้ว โบราณานนท์

วัน อังคาร ที่ 3 ก.ย. 62
-176101 ตอน 702 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
-177361 ตอน 002 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ