แสดงรายละเอียดข่าวงานกีฬาสานสัมพันธ์ 3 คณะ ครั้งที่ 1

งานกีฬาสานสัมพันธ์ 3 คณะ ครั้งที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานกีฬาสานสัมพันธ์ 3 คณะ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ กีฬา 3 คณะ โดยมี คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ในช่วงแรกมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ในช่วงที่สอง มีการแข่งขันกีฬาฮาเฮเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โดยครั้งนี้คณะสังคมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจดการแข่งขัน ทั้งนี้ได้ส่งต่อให้คณะนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งถัดไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ