แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยาย Campus France Tour September 2019

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยาย Campus France Tour September 2019 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยาย Campus France Tour September 2019

ด้วย หน่วยงาน Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย Campus France Tour September 2019 เพื่อแนะนำประเทศฝรั่งเศสและระบบการศึกษาวิธีการเลือกหลักสูตรและสมัคร การเตรียมตัวเบื้องต้น และทุนเรียนต่อฝรั่งเศส ในระดับต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับนิสิต บุคลากร รวมทั้งนักวิจัยที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ทำวิจัย หรือต้องการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสรับทราบ
** ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPTNiVsufEk7RpG-lI0if98x5SnmBl56Lk90opVrltnONyNA/viewform
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ