แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยบ.สยามคูโบต้า

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยบ.สยามคูโบต้า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน โดยบ.สยามคูโบต้า

ข่าวประชาสมพันธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ค่ะ บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.70 เข้าร่วมโครงการ Siam Kubota Challenge Summer Intership 2011 (รุ่นที่ 2) เพื่อเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท สนใจติดตามข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และ www.siamkubota.co.th ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ