แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ สำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงให

ประกาศคณะนิติศาสตร์ สำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงให - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์  สำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงให

ประกาศคณะนิติศาสตร์
สำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ครั้งที่ 1) ดังแนบมาพร้อมนี้(ไฟล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ